Kom igång

FÖRÄLDRAFOKUS

När du har fattat beslutet att engagera dig mer aktivit i ditt barns skolarbete kan du ta följande tre steg.

Ämnesrutor

Veckorutor

Steg 1


Boka ett möte


•Välj en tid för ert första möte då du tror att både du och barnet har tillräckligt med energi för en längre dialog. Välj även en plats.

•Inför mötet samlar ni ihop allt relevant skolmaterial, brev från skolan, textböcker eller lösa blad.

•Förbered dig själv genom att bestämma dig för att ha full närvaro på mötet. Ha som grundinställning att söka förståelse för hur ditt barn upplever sin skolsituation."Dottern blev så glad då hon hade ett bokat möte med mamman" #ANNETE BÄCKLUND, mamma till elev i åk 5.

Steg 2


Dialogen


•Ställ frågor kring varje skolämne. Fokusera på hur barnet upplever sin situation.

•Ge barnet tid att reflektera och formulera sina svar.

•Lyssna ordentligt och visa empati.

•Visa att du accepterar barnet som det är och att du kommer att engagera dig så att ni tillsammans hittar lösningar till de olika utmaningarna.


"När jag började lyssna började han tala." #SALWA MOHAMED, mamma till Adel,19 år.


Steg 3


Anteckna


•Konkreta uppgifter – t.ex. ett mattetal eller några engelska glosor (Bra med en repetition!)

•Känslor - hur barnet upplever uppgifterna (kul, roligt, jobbigt, tråkigt)

•Återkoppling- beröm handlingar och beteenden (Bra att du hjälpte din kompis!)

•Kommande uppgifter – var konkret och anteckna när uppgifterna ska göras.  Låt barnet vara med i planeringsprocessen. Tillsammans kan ni uppskatta tidsåtgången och antalet gånger barnet behöver studera inför t.ex. ett prov.


"Det är lättare att komma igång med skolarbetet när jag vet vad jag ska göra och när jag ska göra det", #RAFAEL SIXTENSSON, 13 år.

FÖRÄLDRAFOKUS


En enkel och kraftfull metod som hjälper dig att hjälpa ditt barn med sitt skolarbete.