Hem

Föräldrafokus -

Hjälper dig att hjälpa ditt barn med skolarbetet

FÖRÄLDRAFOKUS-METODEN


Det kan vara svårt för föräldrar idag att ha koll på sitt barns skolarbete, på vad som förväntas att barnet ska göra och barnets förmåga att göra det. Idealsituationen där barnet lär sig i klassrumsmiljön, gör sina läxor och läser till proven själv kommer oftast inte av sig självt.


FöräldraFokus-metoden hjälper dig och ditt barn att få struktur och ordning kring skolarbetet. Metoden visar er vad som fungerar bra och om det finns utmaningar barnet kan behöva stöd med.


Metoden går ut på att föräldern har regelbundna samtal med sitt barn kring skolarbetet där fokus ligger på hur barnet upplever sin situation. Samtalet mynnar ut i en konkret planering för den kommande veckans aktiviteter. Metoden finns beskriven i en praktisk handbok.


Målet med metoden är att ni skapar rätt förutsättningar för att barnet ska klara skolarbetet vilket i sin tur ökar barnets motivation och ansvar för sin egen inlärning. Dessutom öppnar FöräldraFokus-metoden möjligheten för skapande av en djupare relation mellan dig och ditt barn.


Föräldrar som använt metoden vittnar bland annat om framsteg i skolan vad gäller fokus, motivation och resultat samt om en närmare relation till sitt barn.


Föräldrafokus-metoden kan användas för barn i alla åldrar och rekommenderas av Elevhälsan och Ung Livsstil.

FÖRÄLDRAFOKUS


Den nya FöräldraFokus-handboken!


Nu är det dags för lansering och presentation.


Datum: tisdag den 9 april


Tid: kl. 14:30 - 16:00


Plats: Mariasalen, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala


Anmäl dig till foraldrafokus@gmail.com eller via FB


Välkomna!
Föräldrafokus-metoden ger dig:

Framsteg i skolan

Både du och ditt barn får full koll  över var fokus ligger i de olika ämnena i skolan just nu samt insikt i skolans förväntningar.

Ökad Potential

Metoden hjälper dig att identifiera ditt barns förmågor här och nu samt få en förståelse för hur dessa kan utvecklas på bästa sätt. Tillsammans skapar ni strategier för att underlätta inlärningen.

Starka relationer

Genom en respektfull dialog där du lyssnar aktivt på ditt barn, hyser empati och förståelse så lär du barnet att handskas med sina känslor samt utvecklas socialt. 

"Texten om vad som påverkar inlärning hjälpte mig att förstå vad jag kunde göra för att underlätta för mina barn. Genom att vi skapade en struktur kring skolarbetet kunde vi hitta strategier för dem att komma vidare"


#KARIN BENGTSSON-SJÖRS, mamma till elever i årskurser 4 och 2

"Under våra veckomöten upptäckte vi att det ställdes fel krav på vår dotter. Jag tog kontakt med läraren och nu när kraven har anpassats till henne gör hon tydliga framsteg."


#ANNETTE BÄCKLUND, mamma till elev i årskurs 5

"Att använda FöräldraFokus har gett otroligt bra effekt! Eftersom sonen gör läxorna i god tid är han pigg och orkar vara mer

noggrann vilket hans lärare uppmärksammade på utvecklingssamtalet!"


#LINA, mamma till elev i årskurs 3

Koll på läxorna

I FöräldraFokus-handboken för ni tillsammans noga anteckningar över vilka uppgifter  barnet har samt hur och när dessa ska göras. Skolarbetet blir gjort!

Jessica, mamma till elev i åk 3, berättar om läxorna som blir gjorda och att sonen blev mycket gladare.


Adel hoppade av gymnasiet två gånger innan han hittade rätt. Se hur Föräldrafokus förändrade Adels liv.

Stort grattis till studenten, Adel!


Skolstarten blev tuff för Tülins son. Tack vare att hon använde FöräldraFokus kunde hon göra de medvetna val som gör att sonen trivs i skolan idag.

Patricia berättar om hur FöräldraFokus hjälpte henne och sonen att hitta varandra igen vilket i sin tur ledde till att sonen numera orkar gå i skolan. Metoden hjälpte de mer än alla möten på BUP och andra aktörer.

Hannan, mamma vill elev i åk, 6, berättar att det var först när dottern fick struktur på sitt skolarbete som hon kom igång med att studera.

Victor, gymnasieelev, tar mer ansvar och är mer målmedveten.

Filip, åk 9,  uppskattar tillfällen att repetera.

Stort grattis till studenten, Victor!

FÖRÄLDRAFOKUS


En enkel och kraftfull metod som hjälper dig att hjälpa ditt barn med sitt skolarbete.