Hem

Föräldrafokus -

Hjälper dig att hjälpa ditt barn med skolarbetet

FÖRÄLDRAFOKUS-METODEN


Det kan vara svårt för föräldrar idag att ha koll på sitt barns skolarbete, på vad som förväntas att barnet ska göra och barnets förmåga att göra det. Idealsituationen där barnet lär sig i klassrumsmiljön, gör sina läxor och läser till proven själv kommer oftast inte av sig självt.


FöräldraFokus-metoden hjälper dig och ditt barn att få struktur och ordning kring skolarbetet. Metoden visar er vad som fungerar bra och om det finns utmaningar barnet kan behöva stöd med.


Metoden går ut på att föräldern har regelbundna samtal med sitt barn kring skolarbetet där fokus ligger på hur barnet upplever sin situation. Samtalet mynnar ut i en konkret planering för den kommande veckans aktiviteter. Metoden finns beskriven i en praktisk handbok.


Målet med metoden är att ni skapar rätt förutsättningar för att barnet ska klara skolarbetet vilket i sin tur ökar barnets motivation och ansvar för sin egen inlärning. Dessutom öppnar FöräldraFokus-metoden möjligheten för skapande av en djupare relation mellan dig och ditt barn.


Föräldrar som använt metoden vittnar bland annat om framsteg i skolan vad gäller fokus, motivation och resultat samt om en närmare relation till sitt barn.


Föräldrafokus-metoden kan användas för barn i alla åldrar och rekommenderas av Elevhälsan och Ung Livsstil.

Framsteg i skolan

Både du och ditt barn får full koll  över var fokus ligger i de olika ämnena i skolan just nu samt insikt i skolans förväntningar.

Föräldrafokus-metoden ger dig:

Koll på läxorna

I FöräldraFokus-handboken för ni tillsammans noga anteckningar över vilka uppgifter  barnet har samt hur och när dessa ska göras. Skolarbetet blir gjort!

Ökad Potential

Metoden hjälper dig att identifiera ditt barns förmågor här och nu samt få en förståelse för hur dessa kan utvecklas på bästa sätt. Tillsammans skapar ni strategier för att underlätta inlärningen.

"Innan vi använde metoden var dottern ointresserad av skolan, ville helst inte göra sina läxor, hade inte hittat sin plats bland kompisarna eller en fritidsaktivitet som lockade henne. 

Idag tar dottern ansvar för sitt skolarbete. Hon använder sig av studietekniker som passar just henne, känner sig trygg i kompisgruppen och är mycket aktiv i ortens friidrottsföreningen," 

Hannan Hassan.

Starka relationer

Genom en respektfull dialog där du lyssnar aktivt på ditt barn, hyser empati och förståelse så lär du barnet att handskas med sina känslor samt utvecklas socialt. 

"Min dotter är som förbytt när det gäller skolan. Läxorna går jättebra. Hon har haft alla rätt på dom senaste proven. Hon är glad och tycker skolan är kul. Tidigare ville hon inte ens gå till skolan. Hon hade ont i magen på kvällarna. Allt detta är som bortblåst."

Mamma till elev i åk 5

"Proppen gick ur min dotter! Nu är jag mer medveten om vad hon behöver för att hantera både skolan och fritiden" 

Mamma till elev i åk 4


"Jag körde igång direkt med min dotter som går i 4:an och både hon och jag upplever att det är ett jättebra sätt, dels för att strukturera upp veckan men också för att planera inför prov och roliga saker tillsammans! Vi planerar för när hon ska vara hemma under veckan, när hon ska vara med vid matlagning, när vi ska göra läxor m.m. Det roliga är att hon själv efterfrågar FF. Även systern i 1:an är intresserad och idag ska vi sitta för första gången!"

Mamma till elev i åk 4

"Det är självklar att FöräldraFokus fyller en roll eftersom den behövs och ger resultat. Det vore fantastiskt om alla föräldrar använde metoden!" Pappa till eleverna i åk 5 och 7

"Då vi har ett barn med diagnos så är tydlighet och struktur avgörande för att det ska fungera i vardagen. Nu läggs energin på läxan istället för tjatet innan att den skulle göras."

Utvärdering, juni 2022"Väldigt tydligt och enkelt sätt att planera veckan och kommande veckor.Den är så enkel och så bra, att den borde vara obligatorisk i samma stund som barnet börjar skolan. Med det menar jag att skolan borde dela ut den till alla föräldrar som ett stöd i hur jag som förälder skall kunna stötta mitt barn."

Utvärdering, juni 2022

Vad har varit bra med metoden?

"Eftersom tidspress inte längre är en faktor, skapar det ett större lugn inför de uppgifter som skall genomföras."

Utvärdering, juni 2022

"Att använda FöräldraFokus har gett otroligt bra effekt! Eftersom sonen gör läxorna i god tid är han pigg och orkar vara mer

noggrann vilket hans lärare uppmärksammade på utvecklingssamtalet!"

#LINA, mamma till elev i årskurs 3

"Texten om vad som påverkar inlärning hjälpte mig att förstå vad jag kunde göra för att underlätta för mina barn. Genom att vi skapade en struktur kring skolarbetet kunde vi hitta strategier för dem att komma vidare"

#KARIN BENGTSSON-SJÖRS, mamma till elever i årskurser 4 och 2

"Under våra veckomöten upptäckte vi att det ställdes fel krav på vår dotter. Jag tog kontakt med läraren och nu när kraven har anpassats till henne gör hon tydliga framsteg."

#ANNETTE BÄCKLUND, mamma till elev i årskurs 5

Pillerpoddens Emma W. Rödin om FöräldraFokus: 


"Detta är precis vad föräldrar behöver!"

Jessica, mamma till elev i åk 3, berättar om läxorna som blir gjorda och att sonen blev mycket gladare.


Adel hoppade av gymnasiet två gånger innan han hittade rätt. Se hur Föräldrafokus förändrade Adels liv.

Stort grattis till studenten, Adel!


Skolstarten blev tuff för Tülins son. Tack vare att hon använde FöräldraFokus kunde hon göra de medvetna val som gör att sonen trivs i skolan idag.

Patricia berättar om hur FöräldraFokus hjälpte henne och sonen att hitta varandra igen vilket i sin tur ledde till att sonen numera orkar gå i skolan. Metoden hjälpte de mer än alla möten på BUP och andra aktörer.

Victor, gymnasieelev, tar mer ansvar och är mer målmedveten.

Filip, åk 9,  uppskattar tillfällen att repetera.

Stort grattis till studenten, Victor!