Handboken

Vi som föräldrar bär på det yttersta ansvaret för att våra barn ska må bra och utvecklas i sin egen takt samt efter sina förmågor och förutsättningar. FöräldraFokus-metoden hjälper dig med denna omfattande men givande uppgift.


Metoden ger barnet svar på följande frågor: Var är jag? Vart ska jag? Hur kommer jag dit? Tillsammans får ni en överblick och en helhetsuppfattning på skolarbetet, insikt i skolans förväntningar samt förståelse för barnets förmågor och hur dessa kan utvecklas. Detta ger dig grunden för att underlätta ditt barns inlärning.


FöräldraFokus-handboken innehåller bra, generell information om vad som påverkar ditt barns inlärning och hur du håller en givande dialog med ditt barn kring skolfrågorna. Den innehåller även ämnesrutor och veckokalendrar för ett helt läsår där du och ditt barn tillsammans antecknar vad barnet ska göra, hur det ska göras och när det ska göras.


Alla barn, både de som det går bra för i skolan och de som kämpar för att få det att fungera, kan tjäna på att få det stöd som metoden kan ge.


 


OM HANDBOKENFöräldraFokus-handboken är uppdelad i två delar.  


Del 1 handlar huvudsakligen om tre behov som påverkar inlärning:


Emotionella och sociala behov

Behov av meningsfullhet

Fysiska behov


Del 2 innehåller en noggran beskrivning av FöräldraFokus-metoden, ämnesrutor och kalendersidor. 

Förutsättningar

Finns det rätt förutsättningar för att få motivation, ork och ro till studier? Har barnet en balanserad livsstil gällande sömn, motion, mat och återhämtning?

Studieteknik

Barn lär sig på olika sätt. Att förstå kopplingen mellan ansträngning och resultat höjer motivationen. Hur kan jag som förälder bäst hjälpa mitt barn att hitta den studieteknik som fungerar bäst?

Samtalsverktyg

Metoden uppmuntrar till dialog där du har full närvaro, lyssnar aktivt, bekräftar barnets känslor samt delar fritt av dig själv. Utgångspunkten är samarbete.

Anteckningsrutor

Handboken innehåller ämnesrutor för anteckningar kring varje ämne och fritidsaktiviteter samt kalendersidor där man antecknar när olika uppgifter  eller aktiviteter ska göras.

Veckorutor

Ämnesrutor

"Vår son tycker att det är bra att göra FöräldraFokus. Han har blivit

mer motiverad till att göra skolarbetet. Kontakten mellan oss har

förbättrats."


#NIKLAS STRÖMBECK, pappa till elev i årskurs 7

"Det bästa med metoden är att vi får reda på var barnet befinner sig i sitt lärande i de olika skolämnena. Först då kan vi stimulera vår dotter att göra framsteg."


#ALEXANDRA VÁSQUEZ, mamma till elev i årskurs 1