Kom igång

När du har fattat beslutet att engagera dig mer aktivit i ditt barns skolarbete kan du ta följande tre steg.

Ämnesrutor

Veckorutor

Steg 1


Boka ett möte


•Välj en tid för ert första möte då du tror att både du och barnet har tillräckligt med energi för en längre dialog. Välj även en plats.

•Inför mötet samlar ni ihop allt relevant skolmaterial, brev från skolan, textböcker eller lösa blad.

•Förbered dig själv genom att bestämma dig för att ha full närvaro på mötet. Ha som grundinställning att söka förståelse för hur ditt barn upplever sin skolsituation."Dottern blev så glad då hon hade ett bokat möte med mamman" #ANNETE BÄCKLUND, mamma till elev i åk 5.

Steg 2


Dialogen


•Ställ frågor kring varje skolämne och fritidsaktiviteterna. Fokusera på hur barnet upplever sin situation.

•Ge barnet tid att reflektera och formulera sina svar.

•Lyssna ordentligt och visa empati.

•Visa att du accepterar barnet som det är och att du kommer att engagera dig så att ni tillsammans hittar lösningar till de olika utmaningarna.


"När jag började lyssna började han tala." #SALWA MOHAMED, mamma till Adel,19 år.


Steg 3


Anteckna


I ämnesrutorna antecknar ni vilka aktiviteter som görs i varje ämne, vad ditt barn gjorde och hur det upplevde dem - t. ex. om en uppgiften var kul, lätt, svår, rolig eller tråkig.

Har ni kommit framt till strategier som barnet ska prova för att lösa olika utmaningar kan dessa även atecknas här.


I veckorutorna kan ni anteckna konkreta uppgifter som ska göras den kommande veckan, både kring skolarbetet och under fritiden. Låt barnet vara med i planeringsprocessen. Tillsammans kan ni uppskatta tidsåtgången och antalet gånger barnet behöver studera inför t.ex. ett prov.


"Det är lättare att komma igång med skolarbetet när jag vet vad jag ska göra och när jag ska göra det", #RAFAEL SIXTENSSON, 13 år.